Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 26 năm xây dựng và phát triển (25/11/1996 – 25/11/2022)

Nhìn lại quãng đường 26 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để cùng chia sẻ, tự hào, trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, siết chặt đội ngũ, viết tiếp truyền thống 26 năm một chặng đường.

Ngày 29/4/1995, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập là Tổng công ty 91 trực thuộc Chính phủ để tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ các doanh nghiệp vận tải biển, khai thác cảng và dịch vụ hàng hải. Trong hơn 26 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty luôn được Đảng, Chính phủ giao giữ vai trò chủ đạo của ngành kinh tế biển trong quá trình hội nhập, phát triển nền kinh tế đất nước. Hơn 1 năm sau ngày thành lập Tổng công ty, ngày 25/11/1996, Công đoàn Tổng công ty cũng được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 03 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thành lập Công đoàn các Tổng công ty 90, 91 và sự cần thiết thành lập công đoàn ngành nghề với vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham gia quản lý; đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế – xã hội mà Đảng, Chính phủ đã giao cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

CD-25-11-22

Ngày đầu thành lập, Công đoàn Tổng công ty có 30 công đoàn cơ sở với gần 18.000 đoàn viên. Các cấp công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn đã xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ, tham gia quản lý, phát động phong trào thi đua, kiểm tra giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phát huy tiềm năng, nguồn lực để đổi mới doanh nghiệp, tăng cường đầu tư phát triển đội tàu, mở rộng, nâng cấp hệ thống cảng biển, thị trường dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề; chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Tổng công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực cạnh tranh, giữ được vai trò chủ đạo trong lĩnh vực Hàng hải với sự phát triển mạnh mẽ về nguồn nhân lực. Đến năm 2008, tổ chức Công đoàn phát triển tăng thêm 21 Công đoàn cơ sở và gần 10.000 đoàn viên so với ngày đầu mới thành lập. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên, mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng đều được đảm bảo và cao hơn luật định, trách nhiệm xã hội được Tổng công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Từ cuối năm 2008, do ảnh hưởng khách quan của khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu, cùng với đó cũng có những nguyên nhân chủ quan đã tác động tiêu cực đến Tổng công ty. Việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ bị ảnh hưởng đáng kể đã tác động đến tâm tư, tình cảm của CNVCLĐ, nhất là các doanh nghiệp khối vận tải biển. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, hơn lúc nào hết, những con người Hàng hải đã đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt khó, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, phát huy truyền thống năng động, văn minh, nghĩa tình và những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, hướng tới tương lai.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, công đoàn các cấp đã chủ động đồng hành với chuyên môn tổ chức triển khai thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng. Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại nguồn nhân lực sau tái cơ cấu, xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động… nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được Công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động và triển khai thực hiện bám sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức, tính chất lao động của doanh nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Mỗi năm, hàng trăm CNVCLĐ có sáng kiến, giải pháp ở cấp cơ sở về cải tiến điều kiện kỹ thuật, điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

CD-25-11-22-2

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh thăm và tặng quà SQTV trên tàu vào dịp Tết Nguyên đán

Công tác chăm lo phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, NLĐ được tổ chức công đoàn luôn quan tâm thực hiện. Tháng Công nhân và Tết Nguyên đán hằng năm, các cấp Công đoàn đều tổ chức đi thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ đội sản xuất, con tàu… Chương trình Mái ấm công đoàn cũng được công đoàn triển khai đến đông đảo người lao động để xây mới, sửa chữa nhà, “an cư lạc nghiệp” cho NLĐ và cho gia đình, từ đó yên tâm công tác, cống hiến cho đơn vị. Các cháu con cán bộ, CNVCLĐ bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, bị dị tật bẩm sinh được hỗ trợ hàng tháng; các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên và các cháu đạt thành tích cao trong mỗi năm học đều được công đoàn, chuyên môn động viên khen thưởng kịp thời. Với truyền thống “nghĩa tình” của con người Hàng hải, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng CNVCLĐ, các doanh nghiệp luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội, cuộc vận động của Đảng, Chính phủ, địa phương, ngành với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thực hiện phương châm “Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới” và tập trung mọi nguồn lực hướng về cơ sở, NLĐ, Công đoàn Tổng công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa các Công đoàn cơ sở đối với những yêu cầu chính đáng xuất phát từ thực tiễn tại mỗi đơn vị, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của NLĐ làm nền tảng cho hoạt động công đoàn; hướng dẫn hoạt động đối với các Công đoàn cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ, chức năng chuyên biệt, riêng có của tổ chức Công đoàn; Tập trung phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, phát triển đảng viên trong CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức.

Công tác truyền thông công đoàn cũng được tập trung quyết liệt thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thay đổi cơ bản về nội dung, phương thức truyền thông ở các cấp Công đoàn đã cho thấy những kết quả nhất định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông, tạo được sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và đông đảo đoàn viên, NLĐ, qua đó, thúc đẩy sự ủng hộ của chuyên môn đối với công đoàn; xây dựng, quảng bá hình ảnh Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát được nghiêm túc thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động công đoàn; công tác tài chính công đoàn luôn tuân thủ đúng quy định, tập trung cho hoạt động phong trào và NLĐ ở cơ sở.

Quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới cũng được Công đoàn Tổng công ty duy trì hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực Hàng hải và chăm lo bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên Việt Nam, trong đó tiêu biểu phải kể đến quan hệ hợp tác hữu nghị với Công đoàn Thủy thủ Nhật Bản (JSU) và Dự án Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam (VSUP) được tiến hành từ năm 1998 đến nay với hơn 5.000 học viên đã tham gia các khóa học là sỹ quan, thuyền viên.

CD-25-11-22-4

Đại biểu đại diện của VGCL, VIMC, VMWU, JSU, IMMAJ INLACO JAPAN, VSUP và các học viên Tốt nghiệp khóa 55

Kể từ năm 2018, khi Tổng công ty về cơ bản thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa với kết quả sản xuất kinh doanh ở cả 3 khối, đặc biệt là Khối cảng biển dần khởi sắc, việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi, đời sống của đoàn viên, NLĐ được nâng lên đã cho thấy chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm, nỗ lực đoàn kết vượt khó của tập thể lãnh đạo chuyên môn, công đoàn và người lao động. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 ập đến với những tác động toàn diện, sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam không là ngoại lệ và ngành Hàng hải – một trong những ngành kinh tế có độ mở lớn đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề.

Với trách nhiệm là Tổng công ty nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ SXKD, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn Tổng công ty vận động các doanh nghiệp, đơn vị chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội đối với đất nước, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, trong đó trọng tâm là ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng dịch Covid-19 của Chính phủ số tiền là hơn 50 tỷ đồng, thiết lập Cầu Hàng hải của VIMC cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế đến với các tỉnh thành phía Nam; hỗ trợ nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Công đoàn Tổng công ty chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước; phối hợp với chuyên môn triển khai các nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về các chính sách hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp mùa Covid; chủ động nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; phối hợp với chuyên môn xây dựng các phương án tổ chức sản xuất khi xảy ra dịch; đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy cơ; Chỉ đạo các đơn vị khối Cảng thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, tham gia sắp xếp ca làm việc hợp lý đối với NLĐ trong thời gian dịch bệnh; khối Vận tải biển trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch trên tàu như máy thở, máy tạo ô xy…; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống thuyền viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CNLĐ, thuyền viên bị F0, F1, bị cách ly.

CD-25-11-22-3

Cảng Sài Gòn thực hiện “3 tại chỗ” an toàn và hiệu quả trong giai đoạn TP. HCM đối mặt với đại dịch Covid-19

Trong năm 2021, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty, các doanh nghiệp thành viên đã chi gần 250 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, quỹ Vắc xin phòng, chống Covid của Chính phủ, quỹ Vắc xin cho công nhân của Tổng Liên đoàn, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội do Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội… kêu gọi.

Công đoàn Tổng công ty chủ động tham gia về chính sách cho NLĐ trong mùa dịch: Đề xuất với các cơ quan chức năng đưa thuyền viên vào đối tượng ưu tiên được tiêm vắc xin Covid-19; Tham gia với một số địa phương về chính sách hỗ trợ trong thực hiện cách ly đối với thuyền viên khi thay thế; Kiến nghị các địa phương có doanh nghiệp của Tổng công ty trú đóng xem xét ưu tiên tiêm vắc xin cho sỹ quan thuyền viên, công nhân làm việc tại các cảng biển và dịch vụ hàng hải.

Từ cuối năm 2021 cho đến nay, khi vắc xin được tiêm trên diện rộng cùng với nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả được áp dụng, nhiều quốc gia trên thế giới đã chuyển sang hình thái thích ứng linh hoạt với dịch bệnh và tập trung mạnh vào các hoạt động phục hồi nền kinh tế trong nước đã làm cho đà phục hồi kinh tế thế giới có những chuyển biến tích cực. Tận dụng thời cơ ấy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với 03 lĩnh vực kinh doanh chính, có liên quan trực tiếp đến xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế đã đẩy mạnh các hoạt động khai thác cảng biển, đội tàu và dịch vụ hàng hải trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định an toàn phòng, chống dịch. Cùng với việc quyết liệt triển khai các biện pháp tăng cường hiệu quả SXKD, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn đúng, trúng, kịp thời, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tập trung cho các hoạt động chăm lo việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, đời sống, phúc lợi cho NLĐ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị, sự đồng hành của tổ chức Công đoàn và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó của CNVCLĐ nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hiệu quả SXKD, giúp đơn vị và Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của từng năm.

Trong giai đoạn sắp tới, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty đứng trước nhiều thuận lợi và thời cơ song cũng không ít những khó khăn, thách thức mà ngay trước mắt là chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, suy thoái kinh tế, lạm phát toàn cầu tiếp tục tăng khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, tác động lớn đến sản lượng vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Ở trong nước, tình hình kinh tế xã hội vẫn được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” là tiền đề, là cơ sở để Công đoàn Tổng công ty tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết liệt thực hiện hiệu quả chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tích cực, chủ động tham gia quản lý; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Công đoàn ngành nghề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; củng cố và xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ các cấp công đoàn có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kỹ năng, ý chí đoàn kết quyết tâm vượt khó, góp phần kế tục xứng đáng truyền thống của các thế hệ đi trước, đóng góp vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng doanh nghiệp và Tổng công ty, Nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Năm 2023 – năm đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Tổng công ty và tập thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên sẽ nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được trong 26 năm xây dựng và phát triển để trước là tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, nhiệm kỳ 2023 – 2028, sau là tiếp tục quyết liệt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đồng hành trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh với chuyên môn; chăm lo đầy đủ quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ chuyên nghiệp, kỷ cương với tinh thần đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; xây dựng tổ chức Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người đại diện, là tiếng nói của đoàn viên, CNVCLĐ./.

Công đoàn TCT