Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

8/01/19 10:39 AM

ĐỊA CHỈ: 40 đường số 1, khu phố 3, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

TEL: (84-28) 3.8.732338

FAX: (84-28) 3.8.732909

EMAIL: opr-dept@seagullshipping.com.vn

WEBSITE: www.seagullshipping.com.vn