Công ty Vận tải biển Container VIMC

ĐỊA CHỈ: Tầng 10 Tòa nhà Hàn Việt, Số 203 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội  

TEL: +84-24 3577 2689

FAX: +84-24 3577 2693 / 3577 0882

EMAIL: vcsc@vinalinescontainer.com

WEBSITE: www.vinalinescontainer.com.vn