Người truyền cảm hứng tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Đó là nhận xét của cán bộ, nhân viên, sỹ quan, thuyền viên VOSCO về anh Đỗ Thanh Ngọc – Trưởng phòng Khai thác tàu hàng khô số 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “…Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông, rồi thành biển. Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nền mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền.” Mỗi một tập thể tốt đều có nền móng là những con người tốt, mà nòng cốt là những người đi đầu, xung kích trong mọi phong trào và tạo động lực cho những người khác cùng tốt lên. Tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO), anh Đỗ Thanh Ngọc là một cán bộ nòng cốt, một người “truyền cảm hứng” như vậy.

4416-download

Anh Đỗ Thanh Ngọc phát biểu ý kiến tại Hội nghị Người Lao động của Công ty

Với cương vị là Trưởng phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 – một trong những phòng kinh doanh chủ chốt của Công ty, anh Đỗ Thanh Ngọc luôn cùng với tập thể cán bộ, chuyên viên trong phòng, các sỹ quan thuyền viên tàu hàng khô và các phòng ban quản lý không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi mọi giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD chung của đội tàu hàng khô Công ty.

Trong giai đoạn hoạt động vận tải biển chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu và dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn (khan hiếm nguồn hàng; giá cước liên tục sụt giảm và chi phí liên quan đến khai thác đội tàu không giảm…). Trước những tình thế như vậy, anh Ngọc luôn trăn trở tìm mọi biện pháp tăng doanh thu, triệt để tiết kiệm, chủ động sáng tạo trong giải quyết công việc cũng như nhanh chóng đưa ra những quyết định tận dụng các cơ hội kinh doanh, kịp thời nghiên cứu thị trường mới tại khu vực Atlantic, đa dạng các hình thức khai thác, hợp lý hoá hành trình, triển khai việc thuê và khai thác thêm tàu bên ngoài với các hình thức thuê tàu chuyến relet, tăng hiệu quả kinh doanh cho đội tàu của Công ty, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất.

Nhận thức được tầm quan trọng của sức mạnh tập thể, anh Ngọc đã đề ra phương châm “Tất cả vì mục tiêu công việc, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển”. Anh luôn giữ vai trò định hướng và phát động tới toàn thể cán bộ, chuyên viên của Phòng cùng nhau quyết tâm tạo nên một tập thể đoàn kết, có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau cùng phát triển vì mục tiêu chung của Phòng và của Công ty.

Anh Đỗ Thanh Ngọc được biết đến nhiều hơn với vai trò “người truyền cảm hứng” tại VOSCO

Đặc biệt, trong những năm gần đây, anh Đỗ Thanh Ngọc được biết đến nhiều hơn với vai trò “người truyền cảm hứng” tại VOSCO. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các khóa huấn luyện nội bộ của Công ty – một bước tiến trong công tác đào tạo nhân sự của Công ty, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự nội bộ, là nền tảng để tăng năng suất, hiệu quả công việc và giúp cho người lao động thêm gắn bó với Công ty. Với vai trò là một huấn luyện viên nội bộ, anh Ngọc đã tiên phong trong các khóa học, chia sẻ những kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống để mọi người cùng học hỏi. Anh cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận nhóm ở đơn vị nhằm rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho từng vấn đề cụ thể. Qua đó, tạo điều kiện tốt để các chuyên viên trong đơn vị có cơ hội trình bày ý tưởng, tâm tư nguyện vọng cá nhân, hoàn thiện dần các kỹ năng trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm hiệu quả, kích thích tính chủ động, sáng tạo và phòng ngừa hữu hiệu những sai sót không đáng có trong công việc.

Bằng tinh thần không ngừng nỗ lực, luôn sáng tạo, chủ động trong công việc, trong các năm từ 2018 – 2021, anh đã có 11 sáng kiến, giải pháp tiết kiệm làm lợi cho Công ty hàng chục tỷ đồng.

4723-download-2

Anh Đỗ Thanh Ngọc (thứ 3 từ phải sang) nhận Giấy khen của Công ty về thành tích Lao động giỏi giai đoạn 2015-2020

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, anh Đỗ Thanh Ngọc đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng như: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2018, 2019; Bằng khen của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, 2011, 2015; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019; Bằng khen của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, quản lý giỏi và hoạt động công đoàn năm 2019.

Là một người giàu năng lượng, với quan niệm “Mọi sự thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn đều bắt nguồn từ chính bản thân bạn”anh Đỗ Thanh Ngọc luôn chủ động nêu gương, truyền cảm hứng và cố gắng lan tỏa những điều tích cực trong công việc và cuộc sống đến tất cả mọi người xung quanh./

Công đoàn TCT