Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về làm việc của Thường trực Đảng uỷ Khối với Ban Thường vụ các đảng uỷ trực thuộc năm 2021. Ngày 3/12 tại Hà Nội, Đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam -VIMC.

Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng bộ VIMC

Tại buổi làm việc, đồng chí đ/c Lê Phan Linh – Ủy viên thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong thời gian qua.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tổng công ty trong 11 tháng qua vẫn kiên trì, quyết tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp, kế hoạch, chiến lược đã đề ra theo tinh thần Tuyên bố Đại Lải và bám sát Chương trình hành động năm 2021 của Ban thường vụ, HĐQT Tổng công ty để lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Tổng công ty nhằm nắm bắt cơ hội phát triển của thị trường, nỗ lực tìm kiếm, phát triển và thu hút khách hàng về các cảng; quyết liệt chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp vận tải biển bám sát tình hình thị trường, tận dụng cơ hội tăng trưởng của thị trường để có những quyết sách kịp thời trong khai thác tàu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác đội tàu.

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, đến nay VIMC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cả năm 2021 và về đích sớm trước 6 tháng. Dự kiến đến hết năm 2021, sản lượng vận tải biển toàn VIMC ước đạt 23 triệu tấn (103% cùng kỳ 2020; 122% KH 2021). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng toàn VIMC ước đạt 125 triệu tấn (112% cùng kỳ 2020; 109 % KH 2021). Doanh thu toàn VIMC ước đạt 17.550 tỷ đồng (111,3% cùng kỳ 2020; 110% KH 2021). Lợi nhuận toàn VIMC ước đạt 2.900 tỷ đồng, đạt gấp 4,2 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên thường trực Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo với đoàn công tác về hoạt động của Đảng bộ VIMC

Về Công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện theo nghị quyết và kế hoạch công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ Tổng công ty. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tiếp nhận và xử lý đầy đủ các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW; chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc về công tác đảng; ban hành các quyết định, nghị quyết của Đảng ủy, trong đó có các nghị quyết chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp chính quyền địa phương. Chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản làm việc, điều hành SXKD để ứng phó với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị để đảm bảo mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VIMC phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VIMC cảm ơn và tiếp thu các đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí trong đoàn công tác, đồng thời mong muốn được Đảng ủy Khối DNTW tiếp tục, quan tâm, chỉ đạo sát sao trong các hoạt động của VIMC, để Đảng bộ VIMC hoàn thành tốt nhiệm vụ 2021 và những năm tiếp theo.