Cảng Cần Thơ tập trung thu hút khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ trong năm 2024

30/03/24 5:20 PM

Sáng ngày 28/3/2024, tại thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ đã tổ chức đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã nghe và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cho ý kiến về tình hình SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, năm 2023 do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn địa chính trị, lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu, nên tổng lượng hàng hóa qua Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình. Tuy nhiên, Cảng Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và kinh doanh, bao gồm việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và khai thác cảng, tăng cường thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, và giảm chi phí. Nhờ những nỗ lực này, Cảng Cần Thơ đã đạt được những kết quả tích cực, với sản lượng hợp nhất đạt 3,694 nghìn tấn, trong đó hàng container đạt 5,880 TEUs. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 152 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 8,07 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch năm.

Tiếp nối đà phát triển năm 2023, năm 2024 Cảng Cần Thơ đặt mục tiêu: Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 3.700 nghìn tấn, doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5,1 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cảng Cần Thơ sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Khai thác tối đa hệ thống kho được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư để duy trì ổn định lượng hàng hóa qua cảng; Tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng sắt thép thành phẩm, hàng phân bón, tàu clinker, xỉ sắt…; Tìm kiếm các đối tác chiến lược đầu tư nâng cấp Bến Cảng Hoàng Diệu; Rà soát, đàm phán cắt giảm các chi phí như đàm phán lại giá thuê phương tiện bên ngoài, tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Tất cả các nội dung quan trọng trình tại Đại hội hội đồng cổ đông năm 2024 đã được thông qua với sự nhất trí cao thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của các cổ đông với Ban lãnh đạo và người lao động Cảng Cần Thơ.

Tại ĐHĐCĐ năm 2024 cũng đã tiến hành bầu mới một số thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Cảng Cần Thơ. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó TGĐ phụ trách Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ được Đại hội tín nhiệm bầu là Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Trần Phương Huyên – Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư Cảng Cần Thơ và bà Phí Huyền Ngân – Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự VIMC  được Đại hội tín nhiệm bầu là Thành viên Ban kiểm soát.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Cảng Cần Thơ – Lê Quang Trung bày tỏ sự trân trọng cảm ơn tới các cổ đông đã tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội. Chủ tịch HĐQT Cảng Cần Thơ cho biết, năm 2024, Cảng Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát và cải tiến quy trình tác nghiệp nhằm mang lại sự thuận tiện và hiệu quả nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Đồng thời tìm kiếm, chào đón các đối tác, khách hàng quan tâm, hợp tác đầu tư và khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng.

Thay mặt người lao động Cảng Cần Thơ, Chủ tịch HĐQT Lê Quang Trung cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, cũng như sự đồng thuận ủng hộ của quý cổ đông đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng Cảng Cần Thơ. Với những kết quả năm 2023 và thành công của Đại hội cổ đông năm 2024, Chủ tịch Lê Quang Trung tin tưởng rằng Ban lãnh đạo và người lao động Cảng Cần Thơ sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024.