Tin tức - Sự kiện

 

29Năm
Hoạt động và phát triển
12005Tỷ
Vốn điều lệ
34
Công ty thành viên
Hệ thống khách hàng toàn cầu
15
Cảng biển giữ vị trí chiến lược trong vận tải hàng hoá cả nước
61
Đội tàu lớn nhất cả nước
0,6
Triệu m2 kho bãi
26 %
Tổng số cầu cảng quốc gia
20 %
Trọng tải đội tàu Việt Nam
9
Công ty thành viên tích hợp vào hệ thống Logistic khắp cả nước
17 %
Tồng chiều dài cầu cảng Quốc Gia
21.997 DWT
Trọng tải bình quân
Dịch vụ đa dạng nhất
126
Triệu tấn hàng thông qua cảng năm 2021
20 Năm
Tuổi tàu bình quân
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động logistics

 Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ phiếu MVN
Báo cáo hoạt động
Tin tức cho nhà đầu tư

 Cổng thông tin VIMC

Văn phòng điện tử VIMC
Diễn đàn nội bộ
Email VIMC
Thư viện

 Thông tin tham khảo

Chỉ số BDI