Tin tức - Sự kiện

 

27Năm
Hoạt động và phát triển
12005Tỷ
Vốn điều lệ
34
Công ty thành viên
Hệ thống khách hàng toàn cầu
15
Cảng biển giữ vị trí chiến lược trong vận tải hàng hoá cả nước
72
Đội tàu lớn nhất cả nước
2,3
Triệu m2 kho bãi
24 %
Tổng số bến quốc gia
20 %
Trọng tải đội tàu Việt Nam
9
Công ty thành viên tích hợp vào hệ thống Logistic khắp cả nước
100
Sản lượng hàng năm / triệu tấn
21.436 DWT
Trọng tải bình quân
Dịch vụ đa dạng nhất
30
Tồng chiều dài cầu cảng Quốc Gia
27 Năm
Kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển
Hệ thống khách hàng toàn cầu

 Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ phiếu MVN
Báo cáo hoạt động
Tin tức cho nhà đầu tư

 Cổng thông tin VIMC

Văn phòng điện tử VIMC
Diễn đàn nội bộ
Email VIMC
Thư viện

 Thông tin tham khảo

Chỉ số BDI