Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

8/01/19 10:11 AM

ĐỊA CHỈ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

TEL: (84.238) 384 7141

FAX: (84.238) 384 7142

EMAIL: portnt@vnn.vn

WEBSITE: www.nghetinhport.com.vn