Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức  “Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI”

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI”

14/01/2021
Tin tức - Sự kiện, Hoạt động Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 11/11/2020 của...