Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

ĐỊA CHỈ: Số 215 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

TEL: (84-225)3731090

FAX: (84-225)3731007

EMAIL: pid@vosco.vn; drycargo@vosco.vn

WEBSITE: www.vosco.vn