Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải

6/05/19 2:11 PM

ĐỊA CHỈ: Tầng 16, Tòa nhà TTTM Hàng hải Quốc tế (Ocean Park), Số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

TEL: (84) 024 35770825

FAX: (84) 024 35770850

EMAIL: banqlda.vimc@gmail.com