Công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

8/01/19 10:32 AM

ĐỊA CHỈ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

TEL: (+8428) 3943 3770-76

FAX: (+8428) 3943 3778-80 

EMAIL: inlacosaigon@inlacosaigon.com

WEBSITE: www.inlacosaigon.com