Công ty CP Cảng Năm Căn

9/01/19 11:23 AM

ĐỊA CHỈ: ấp Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau

TEL: (84-780) 3877200

FAX: (84-780) 3878163

EMAIL: namcanport@gmail.com

WEBSITE: