Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

8/01/19 10:42 AM

ĐỊA CHỈ: Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TEL: (+84) 4 3755 6140

FAX: (+84) 4 3755 6149

EMAIL:  dongdo@dongdomarine.com.vn

WEBSITE: www.dongdomarine.com.vn