Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA)

ĐỊA CHỈ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland – Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TEL: (84.28) 5416 1820 – 3914 0380 – 5416 1821 – 5416 1822

FAX: (84.28) 5416 1823 – 5416 1824

EMAIL: vosagroup@vosagroup.com

WEBSITE: www.vosa.com.vn