Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân

9/01/19 10:11 PM

ĐỊA CHỈ: Số 01 đường Cái Lân – phường Bãi Cháy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

TEL: 0203. 3 512 866

FAX: 0203. 3 512 899

EMAIL: info@cailanportinvest.com.vn

WEBSITE: Cailanportinvest.com.vn