Vận tải biển

Vận tải biển

01/09/2018
Chưa được phân loại

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)  hiện đang quản lý và khai thác một đội tàu biển có tổng trọng tải hơn 2 triệu tấn, gồm các tàu vận...