Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VIMC lần thứ 8 khóa VI

14/04/22 10:05 AM

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 13/04/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 8 khóa VI dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II 2022.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Lê Phan Linh Ủy viên thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2022. Trong quý I/2022, Đảng ủy Tổng công ty tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết công tác năm 2022; Các chủ trương, chỉ thị, chương trình hành động của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể công đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch; Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng công ty xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng thanh niên năm 2022 và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022).

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ nhiệm Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Ngay từ đầu năm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã tham mưu giúp Đảng ủy Tổng công ty xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty năm 2022, theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Tổng công ty. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tháng 12/2021 và quý I năm 2022 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện thẩm định 04 hồ sơ kết nạp đảng viên mới và 08 hồ sơ công nhận đảng viên chính thức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và những giải pháp nêu trong Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hồng, Phó Vụ trưởng vụ Công nghiệp Ban kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong năm 2021 và quý I/2022. Phát huy những thành tích đạt được, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh và coi đây là nhiệm vụ then chốt đồng thời với nhiệm vụ chính trị là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong mô hình quản trị mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảng viên chủ động tham gia xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác năm, xác định rõ mục tiêu phải thực hiện trong từng giai đoạn và tại từng đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và công nhân lao động.