Vosco vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

20/10/22 1:00 PM

Với 566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Công ty CP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) đã vượt 45% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Tổng doanh thu quý III của VOS đạt hơn 711 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 257 tỷ đồng, tương đương tăng gần 47%.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của VOS đạt hơn 1.804 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 469 tỷ đồng, lần lượt tăng 87% và tăng 15% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2022, mặc dù thị trường vận tải biển có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng công ty đã ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu hàng khô. Đặc biệt, thị trường tàu dầu sự tăng trưởng tốt trong quý III. Trong quý III và 9 tháng đầu năm, công ty có thêm doanh thu và chi phí của hai tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú. Đây là các tàu công ty thuê để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần từ nửa cuối năm 2021.

Thị trường tàu container cũng khởi sắc hơn so với cùng kỳ nên 2 tàu container của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Từ cuối quý II trở đi, kết quả kinh doanh của đội tàu dầu có hiệu quả khá cao, đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận chung của cả Vosco.

Năm 2022, VOS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 391 tỷ đồng. Sau 3 quý VOS lãi trước thuế 566 tỷ đồng, như vậy công ty đã hoàn thành vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm.