Công ty Liên doanh Vận tải quốc tế Nhật Việt

8/01/19 10:30 AM

ĐỊA CHỈ: Chùa Vẽ – Đường Ngô Quyền – Phường Đông Hải 1 – Quận Hải An – Tp. Hải Phòng

TEL: (84.225)3765316 / 3765028

FAX: (84.225)3765130

EMAIL: vijaco@vijaco.com.vn

WEBSITE: www.vijaco.com.vn