Công ty TNHH khai thác Container Việt Nam

8/01/19 10:43 AM

ĐỊA CHỈ: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

TEL: (0225) 3246216

FAX: (0225) 3246216

EMAIL: info@vinabridge.com.vn

WEBSITE: vinabridge.com.vn