Công ty Nhân lực VIMC

8/01/19 10:08 AM

ĐỊA CHỈ: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK ) – Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

TEL: (84)24.32323182

EMAIL: mms@vinalines.com.vn

FAX: (84)24.32323105

WEBSITE: www.vinalinesmms.com.vn