Quy Nhon Port

ADDRESS: 26 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

TEL: (0256) 3892363

FAX: (0256) 3891783

EMAIL: info@quynhonport.vn

WEBSITE: http://quynhonport.vn