Hội nghị đại biểu NLĐ và Triển khai nhiệm vụ năm 2019 Cảng Hải Phòng

1/03/19 1:50 AM
Sáng ngày 28/02/2019, công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. 118 đại biểu đại diện cho cán bộ công nhân lao động toàn Công ty đã về dự hội nghị.
Ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty điều hành phiên trù bị, giới thiệu công tác bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký hội nghị, thông qua chương trình và khai mạc hội nghị.
Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm: ông Phùng Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc, ông Tô Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty.
Ông Tô Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị người lao động từ cấp cơ sở. 
Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả cán bộ công nhân Cảng Hải Phòng đã đạt được trong năm 2018, trả lời một số kiến nghị, đồng thời định hướng, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019.
Ông Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ghi nhận sự kết phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong công tác bố trí sắp xếp lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích và các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.
Nội dung phát động thi đua đã được phát động tại hội nghị và phổ biến tới toàn thể CBCNLĐ. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với 100% biểu quyết nhất trí.