Overview of Antiparos vessel operation at CICT Port

5/06/19 2:18 PM

Đầu tháng 5/2019, Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) đón tàu Antiparos chở 59.000 tấn ngô. Không như các chuyến tàu thông thường, M/V Antiparos sẽ được giảm tải ở khu vực neo trước khi di chuyển vào bến để tiếp tục dỡ hàng. Việc tiếp nhận tàu Antiparos đánh dấu một bước mới trong hoạt động khai thác của CICT khi chính thức đảm nhiệm hoạt động khai thác ngoài neo.