Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

26/12/19 1:54 PM

Sáng ngày 26/12/2019, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Đinh Anh Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy Q.Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Trưởng, Phó trưởng các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty trình bày và quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội đại biểu toàn quốc bao gồm: Chỉ thị số 35-CT/TW và các Phụ lục kèm theo của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng được quán triệt các nội dung của Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; những điểm nổi bật tại Quy định.