Cảng SSIT tổ chức Ngày hội An toàn 2022

23/05/22 8:22 AM

Ngày 20/5, cảng SSIT tổ chức Ngày hội an toàn năm 2022. Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao văn hóa an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên, người lao động, các nhà thầu đang làm việc tại cảng. Ông Phan Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Cảng SSIT cho biết, việc tổ chức Ngày hội an toàn nhằm nâng cao ý thức của người lao động trong sản xuất, bảo đảm hoạt động hiệu quả cho DN cũng như trách nhiệm xã hội trong thực thi các hoạt động an toàn tại cảng SSIT.

BRT