Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Tập trung các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2019

4/05/19 9:44 AM

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 27/3/2019, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-CĐHHVN về việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2019.

Chủ đề của năm nay là: “Mỗi Công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, theo đó phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động cụ thể thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân nhằm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Trong Kế hoạch, Công đoàn Tổng công ty đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

1. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

– Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ tại doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi” năm 2019, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; bảo đảm ATVSLĐ; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

– Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chuyên môn có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho CNLĐ như: đối thoại chính sách; hỗ trợ các cơ chế, chính sách liên quan đến CNLĐ.

– Tăng cường nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

– Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng CNLĐ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do tổ chức Công đoàn phát động.

– Thực hiện phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; phát triển đảng trong CNLĐ.

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động

– Tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, ATVSLĐ; tham gia giám sát quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, giám sát chất lượng bữa ăn ở những nơi có tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ NLĐ.

– Rà soát Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất với chuyên môn cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2018.

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động…; thực hiện phúc lợi về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, CNVCLĐ.

– Phối hợp với chuyên môn triển khai các hoạt động cho đoàn viên, NLĐ như: Tổ chức Ngày hội tư vấn hoặc hỏi đáp pháp luật ; vận động đóng góp quỹ hỗ trợ công nhân học tập và trao học bổng hỗ trợ công nhân đang và sẽ học tập, nâng cao trình độ; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao…

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phúc lợi đoàn viên, tạo điều kiện để CNLĐ được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (theo hướng dẫn tại văn bản số 240/CĐHHVN ngày 6/3/2019 của Công đoàn Tổng công ty).

– Đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động” nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động đối với đơn vị.

Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị chủ động nghiên cứu lựa chọn và phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần động viên cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, thi đua lao động, sản xuất, công tác đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và của Tổng công ty, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

Công đoàn TCT