Vosco organizes activities in response to “World Crew Day 2019”

28/06/19 8:32 AM

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về ciệc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng Ngày Thuyền viên thế giới năm 2019 (từ ngày 17 đến ngày 26/6/2019) nhằm tôn vinh, tri ân sự đóng góp của đội ngũ sỹ quan thuyền viên cho sự ổn định và phat triển bền vững của thương hiệu VOSCO trong lĩnh vực Vận tải biển Việt Nam.

 

VOSCO