Hội nghị người lao động năm 2022

8/04/22 10:28 AM

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra các giải pháp, kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2022, đồng thời thực hiện các nội dung theo quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, ngày 07/4/2022 tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 với sự tham dự của hơn 150 đại biểu Người lao động tham dự trực tiếp và các đại biểu tại chi nhánh Hồ Chí Minh tham dự trực tuyến.

Tại Hội nghị, báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Lê Quang Trung cho biết: năm 2021, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoạt động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tác động sâu rộng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa trên cả nước nói chung và toàn Tổng công ty nói riêng, nhưng nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Ban Điều hành và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả:

– Sản lượng vận tải biển đạt 22,8 triệu tấn (102,2% cùng kỳ 2020; 121,2% KH 2021). Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 125,9 triệu tấn (113,7% cùng kỳ 2020; 105,4% KH 2021).

  • – Doanh thu Hợp nhất đạt 14.300,3 tỷ đồng (128,5% cùng kỳ 2020; 132% KH 2021).

– Doanh thu Công ty mẹ đạt 1.824,8 tỷ đồng (123% cùng kỳ 2020; 133% KH 2021).

  • – Lợi nhuận Hợp nhất đạt: 3.640 tỷ đồng (729% cùng kỳ 2020; 386% KH 2021).

– Lợi nhuận Công ty mẹ: 230,4 tỷ đồng.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Tổng công ty và các DNTV luôn được duy trì và tập trung cao độ nhằm duy trì ổn định hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, người lao động. Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, VIMC đã xây dựng phương án phòng chống dịch với các kịch bản khác nhau, sát với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, cũng như các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ và Bộ Y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng công ty thường xuyên họp với các doanh nghiệp thành viên, kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình dịch bệnh, hoạt động của doanh nghiệp từ đó có những chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid19 được kịp thời, có hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cảng biển nào của VIMC bị phong tỏa, chưa một con tàu nào phải dừng hành hải, cũng như chưa xảy ra mất mát về con người do Covid-19.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty Nguyễn Thị Hiền đã báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Cơ quan Văn Phòng Tổng công ty và công tác chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên. Năm 2021 có thể nói là một năm thành công của VIMC khi đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, do vậy mà việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi xã hội của người lao động trong năm vẫn được đảm bảo ở mức tốt. Cơ quan Văn phòng Tổng công ty đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hành văn hóa doanh nghiệp một cách thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa: “Lấy khách hàng làm trung tâm”“Lấy con người làm trung tâm” trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội nghị người lao động năm 2022 đã tiếp thu, giải đáp kiến nghị của người lao động, tất cả các kiến nghị được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng ngay tại Hội nghị và bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và bầu Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Với tinh thần và khí thế về những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu: “Lao động và quản lý giỏi”, với tinh thần ” Đoàn kết kỷ cương, thích ứng an toàn, phát triển bền vững” phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức, các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng công ty.

Khép lại Hội nghị, với sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Tĩnh đã kêu gọi toàn thể người lao động trong Tổng công ty đoàn kết, sáng tạo trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.