2019 – Năm đầu tiên sau Cổ phần hóa VIMC đẩy mạnh các hoạt động theo chiều sâu

3/05/19 10:46 AM

2019 là năm đầu tiên Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Song song với việc liên kết chặt chẽ mối quan hệ giữa các thành viên trong VIMC để cung ứng cho khách hàng các gói dịch vụ không tách rời, ưu việt, Tổng công ty tiến hành giới thiệu và quảng bá bộ nhận diện thương hiệu mới,…

 

Phát triển thị trường dựa trên dịch vụ cốt lõi

Mặc dù đã được tái cơ cấu mạnh mẽ nhưng khối vận tải biển vẫn tiếp tục còn rất nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi. Trong giai đoạn sau cổ phần hóa Tổng công ty mở rộng thị trường trong đó tập trung phát triển dịch vụ chuỗi, hợp đồng COA, làm việc với các hãng tàu lớn, mainlines, các nhà xuất nhập khẩu để đưa tàu, hàng hóa xuất nhập khẩu về các doanh nghiệp của Tổng công ty.

Báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) trong tháng 12/2018, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Cảnh Tĩnh đã đề cập đến việc “Hình thành các tuyến vận tải chuyên môn hóa dưới thương hiệu chung: Shipping Lines và Container Lines, thực hiện thuê, thuê mua một số tàu thuộc các size phổ biến khai thác đáp ứng nhu cầu của thị trường, gia tăng thuê tàu ngoài, linh hoạt trong các hình thức khai thác nhằm duy trì tăng trưởng sản lượng, doanh thu”.

Nhằm nâng cao và phát triển năng lực cụm cảng liên doanh Cái Mép – Thị Vải, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ kết nối đến khu vực này trên cơ sở phối kết hợp hoạt động các lĩnh vực cốt lõi: Cảng biển-Vận tải biển-Dịch vụ hàng hải,…

Tái cơ cấu hoạt động nhằm mục đích “hiệu quả”

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đã lưu ý Tổng công ty phải xử lý dứt điểm những tài sản hoặc doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong năm 2019, tiếp nối những thành công đã triển khai trong những năm qua. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hoạt động dịch vụ hàng hải và giảm thua lỗ hoạt động vận tải biển. Việc tái cơ cấu tài chính, xử lý dứt điểm các khoản nợ, tối ưu hóa hoạt động quản lý vốn, áp dụng mô hình tinh gọn tài sản trong đầu tư cũng sẽ được chú trọng.

Đầu tư tập trung và có trọng điểm

Trong năm 2019, VIMC sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư đầu tư xây dựng cảng biển trọng điểm gồm: Bến 3,4 Cảng Lạch Huyện và Cảng Vinalines Đình Vũ (Hải Phòng). Bên cạnh đó là phát triển cơ sở hạ tầng logistics gắn liền với hệ thống cảng và tại các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp lớn.

Phó Tổng giám đốc VIMC Phạm Anh Tuấn cho biết “Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm các địa điểm nhằm thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng logistics như các ICD, trung tâm phân phối, kho, bãi tạo thành mối liên kết với các dịch vụ của doanh nghiệp thành viên”.

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực

Những năm gần đây, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai, ứng dụng các công cụ quản trị tiên tiến nhằm đổi mới phương thức quản trị và nâng cao hiệu suất, năng suất làm việc.

Trong năm nay (2019) sẽ hoàn thành dự án xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tiến tiến đối với công ty mẹ do KPMG tư vấn và từng bước triển khai các sáng kiến, chiến lược trong hoạt động kinh doanh và giải pháp mô hình quản trị doanh nghiệp như nâng cao năng lực các tầng phòng vệ, xây dựng bảng phân quyền, triển khai chính sách về quản trị rủi ro,…

Chuẩn hóa và hoàn chỉnh khung pháp lý của Công ty cổ phần, sắp xếp bộ máy tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, năng động và hiệu quả. Khuyến khích và tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tính sáng tạo, chuyên sâu trong sản xuất kinh doanh với tâm điểm là Ngày hội sáng tạo, các diễn đàn chuyên môn của các khối kinh doanh Vận tải biển, Cảng biển và Dịch vụ hàng hải.

Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tìm kiếm, tuyển dụng, xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp.