Ban hành hướng dẫn tạm thời về vận tải đường thủy nội địa, hàng hải

Ngày 27-8, Bộ Giao thông vận tải ban hành 2 quyết định về hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa và hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ GTVT yêu cầu “điện tử hóa” tối đa thủ tục cho tàu, thuyền vào cảng làm hàng để giảm nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm dịch bệnh tại cảng biển

Với vận tải đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện phải tuân thủ các quy định 5K, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc RT-PCR được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.

Đơn vị vận tải yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt hành trình chỉ ở trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo thuyền viên trên phương tiện có giấy xét nghiệm còn hiệu lực.

Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời cảng, bến cuối cùng.

Trong thời gian phương tiện hành trình trên tuyến, nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực thì tổ chức test nhanh cho thuyền viên, người lái phương tiện. Trường hợp không có test nhanh tại chỗ hoặc test nhanh lưu động thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Trong thời gian lưu tại cảng, bến thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện không được lên bờ, trừ trường hợp bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện thời tiết như bão, lũ…

Với hoạt động vận tải hàng hải, bộ yêu cầu tất cả tổ chức, cá nhân vào làm việc trong khu vực cảng phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch, có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính trong vòng 72 giờ theo quy định của Bộ Y tế và CDC địa phương.

Với tàu biển từ nước ngoài và tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa trong vòng 14 ngày có hoạt động trong khu vực cảng thực hiện chỉ thị 16 thì trước khi đến cảng biển, thuyền trưởng khai báo tình hình sức khỏe thuyền viên trên tàu trong thời gian tối thiểu 14 ngày và việc thay đối thuyền viên (nếu có) trong 14 ngày qua để cung cấp cho CDC hoặc cơ quan y tế địa phương để đánh giá nguy cơ.

Thuyền viên, hành khách không được lên bờ khi khu vực cảng áp dụng chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng, trừ trường hợp thay thế thuyền viên và các trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, khẩn cấp, đặc biệt.

Báo Tuổi trẻ