Bản tin pháp luật tháng 2/2020

13/02/20 10:13 AM

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NỔI BẬT

1. Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch nCoV

Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra mới đây đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn 505/BYT-BH ban hành ngày 06/02/2020.

Theo Công văn này, trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, bao gồm:

– Ca bệnh nghi ngờ nhiễm nCoV;

– Ca bệnh có thể nhiễm nCoV;

– Ca bệnh xác định nhiễm nCoV.

Đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, đang trong thời gian cách ly mà mắc phải các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thì:

– Người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí đã được miễn. Nếu điều trị tại nơi không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp;

– Người không có thẻ BHYT thì phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác.

Trường hợp người bệnh tự đi khám chữa bệnh được kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế thì:

– Người có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT;

– Người không có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí.

2. Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 166/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2020 là nâng cao hiệu quả của THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định 166/QĐ-TT, nhằm siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được thông qua,Thủ tướng yêu cầu: tiếp tục cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A và các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội.

Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành cũng phải thực hiện tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên, giảm tần suất, thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức lễ hội… phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được giao. Việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài cũng cần được hạn chế, phấn đấu giảm 15% chi phí đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được phê duyệt.

Về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư. Bảo đảm 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Ngân hàng thương mại phải có vốn pháp định 3.000 tỷ đồng

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2019/NĐ-CP về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, tại Điều 2 của Nghị định này nêu rõ mức vốn pháp định của một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể:

– Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng;

– Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD;

– Công ty tài chính: 500 tỷ đồng…

– Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.

– Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.

– Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn 01 xã/thị trấn: 0,5 tỷ đồng.

– Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn 01 phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Với những tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép thành lập và hoạt động trước ngày 15/01/2020 thì phải bảo đảm có vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định nêu trên từ ngày 15/01/2020.

Riêng quỹ tín dụng nhân dân được cấp phép thành lập và hoạt động trước ngày 15/01/2020 thì phải bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định nêu trên chậm nhất vào ngày 30/6/2021.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

4. Thời điểm thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, thời gian thanh toán chi phí lựa chọn thầu qua mạng đấu thầu quốc gia được quy định như sau:

– Nhà thầu, nhà đầu tư thanh toán chi phí đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay tại thời điểm đăng ký.

– Đối với chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống thì thời hạn mà nhà thầu, nhà đầu tư phải thanh toán là Quý I hàng năm (trừ năm đăng ký).

– Các chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì thời hạn thanh toán tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày mở thầu (Hiện thành không quy định rõ về thời hạn thanh toán đối với chi phí này).

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực (ngày 01/02/2020).

5. Chi phí lập hồ sơ tiếng nước ngoài tối đa bằng 15% chi phí tư vấn theo định mức

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, chi phí tư vấn được xác định dựa trên cơ sở mức tỷ lệ phần trăm tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và thiết bị. Đối với trường hợp lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì chi phí lập hồ sơ này được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối đa bằng 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức đã quy định.

Trong trường hợp, thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thì chi phí này được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, công việc thực hiện. Đối với trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài thì chi phí thuê tư vấn được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa là 02 lần mức chi phí theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

6. Thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề luật sư

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành tại Nghị định 08/2020/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể 05 nhóm việc Thừa phát lại không được làm như sau:

Trước hết, tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Tiếp theo, trong khi thực thu nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình (bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì).

Đặc biệt, Thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản…

Nghị định này cũng quy định khung mức chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tối thiểu là 65.000 đồng/việc và tối đa là 130.000 đồng/việc trừ trường hợp tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/02/2020 và thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP, Nghị định 135/2013/NĐ-CP.

7. Hướng dẫn mới về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, so với Thông tư 06/2016/TT-BXD thì Thông tư 09 đã hướng dẫn chi tiết về “chi phí gián tiếp“ trong thành phần “chi phí xây dựng” của nội dung dự toán xây dựng. Cụ thể, chi phí gián tiếp trong thành phần “chi phí xây dựng” sẽ bao gồm:

– Chi phí chung: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp; chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường; chi phí bảo hiểm cho NLĐ do người sử dụng lao động nộp;

– Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;

– Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế;

– Chi phí gián tiếp khác.

Thông tư 09/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TTSố văn bảnNội dungBan hành/

Hiệu lực

102/NQ-CPNgày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh 2020.26/10/2019

10/12/2019

209/2019/TT-BXDThông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng26/12/2019

15/02/2020

308/2020/NĐ-CPThông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán08/01/2020

24/02/2020

416/2019/TT-BXDThông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng26/12/2019

15/02/2020

511/2019/TT-BKHĐTThông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng16/12/2019

01/02/2020

 

686/2019/NĐ-CPNghị định 86/2019/NĐ-CP về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài14/11/2019

15/01/2020

797/2019/NĐ-CPNghị định 97/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự23/12/2019

15/02/2020

 

818/2019/TT-BXDThông tư 18/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng26/12/2019

15/02/2020

9166/QĐ-TTgQuyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 202016/09/2019

01/11/2019

1032/2019/TT-NHNNThông tư 32/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam31/12/2019

14/02/2020

Ban PC&QTRR