Bất chấp Covid, 14/19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Uỷ ban quản lý vốn hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021

Hôm nay (8/1), Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, Tổng công ty.

Bất chấp Covid, 14/19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Uỷ ban quản lý vốn hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban, nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, nhiều thị trường bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận, thậm chí thua lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

Cụ thể, theo báo cáo, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 99% kế hoạch (821.295 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế ước vượt 70% kế hoạch (34.179 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2020); tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch (62.443 tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2020).

Bất chấp Covid, 14/19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Uỷ ban quản lý vốn hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 - Ảnh 2.

Năm 2021, 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận: Tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch; tổng nộp ngân sách vượt 27% kế hoạch

Trong đó, 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách ; 5 tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020 ; 4 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020.

Một số tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận vượt trội so với những năm trước (Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam). Đặc biệt như Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), năm 2021 đã có kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng:

– Sản lượng vận tải biển toàn VIMC đạt 23 triệu tấn (102% cùng kỳ 2020; 121% KH 2021).

– Sản lượng hàng thông qua cảng toàn VIMC đạt 126 triệu tấn (114% cùng kỳ 2020; 105% KH 2021), sản lượng container đạt 5,4 triệu TEU (105% cùng kỳ; 105% KH 2021).

– Doanh thu toàn VIMC đạt 19.604 tỷ đồng.

– Lợi nhuận toàn VIMC đạt 3.750 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đất nước chịu tác động rất tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã có nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt để vừa ứng phó với dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời các doanh nghiệp thuộc Ủy ban cũng đã tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội như: Đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 với số tiền 2.565 tỷ đồng; chủ động triển khai nhiều hoạt động từ thiện, chương trình an sinh xã hội góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của người dân; huy động cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước như Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng ghi nhận, trân trọng và tự hào.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ năm 2021 nước ta phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, đã tác động tới mọi mặt đời sống KT-XH đất nước. Trong đó những doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, phản ứng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng ghi nhận, trân trọng và tự hào.

Trong những kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban. Những kết quả đã đạt được là cơ sở, nền tảng để chúng ta có thể lạc quan và kỳ vọng một bức tranh kinh tế tươi sáng hơn trong năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (ngoài cùng bên trái)

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Bùi Việt Hoài nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty (hàng thứ 3 bên trái)

Nhấn mạnh những kết quả nêu trên, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả và thành tích quan trọng mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban và Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban đã đạt được trong năm 2021 hết sức khó khăn vừa qua. Một số doanh nghiệp, cá nhân trực thuộc VIMC đã vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Nhà nước là: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải(CMB) vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, đồng chí Bùi Việt Hoài nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba