Bộ GTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

4/06/20 7:25 AM

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Theo đó, Quyết định công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng gồm: ICD Hải Linh; Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng; Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình; Cảng cạn Hoàng Thành; Cảng cạn Long Biên; Cảng cạn Tân cảng Hà Nam; Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc – Ninh Bình; Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Cổng TTĐT Bộ GTVT