Bước chuyển trong quản trị doanh nghiệp của Vinalines khi chuyển thành Công ty cổ phần

3/12/18 7:58 AM

Cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm mục tiêu chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu, thay đổi tổ chức quản lý điều hành và phương thức quản trị, mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường vốn và các hình thức huy động vốn đa dạng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh.

Công khai minh bạch – tạo dựng lòng tin

Ngày 8/10/2018 vừa qua, Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chính thức giao dịch trên thị trường Upcom với mã giao dịch MVN. Từ một doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giờ đây đã là một trong những công ty đại chúng lớn nhất trên sàn chứng khoán Upcom. Nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho các cổ đông đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, Tổng công ty sẽ áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất, một hệ thống kế toán, kiểm toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế.  Chữ tín và niềm tin thị trường được xây dựng trên cơ sở thực hiện công khai, minh bạch thông tin, sử dụng vốn góp của nhà đầu tư hiệu quả, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ những cam kết với cổ đông của mình. Báo cáo kết quả chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch hai năm 2017-2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, chất lượng công bố thông tin và minh bạch tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất kinh doanh, giá cổ phiếu và khả năng thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán, giảm thiểu nguy cơ vay nợ từ các tổ chức tín dụng.

Cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam không phải chỉ để chuyển Tổng công ty thành công ty cổ phần, kết thúc ở đăng ký là doanh nghiệp cổ phần, mà là một quá trình. Quá trình đó được tiếp diễn sau khi tiến hành cổ phần hóa, bao gồm cả bán vốn nhà nước, cải thiện quản trị doanh nghiệp, hiện đại hoá công ty cổ phần.

Giữ vững mục tiêu là doanh nghiệp hàng hải hàng đầu

Định hướng phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là giữ vững vị trí doanh nghiệp hàng đầu của ngành hàng hải Việt nam, phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực; có năng lực cạnh tranh cấp độ quốc tế và tham gia chia sẻ thị trường khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng hải của khu vực và thế giới.

Cơ cấu sở hữu sau cổ phần hóa, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sẽ nắm giữ vốn tại 19 công ty con và 15 công ty liên kết. Bên cạnh việc quyết định giữ quyền chi phối tại Công ty mẹ, Tổng công ty cũng sẽ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại các công ty cổ phần: Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng.

Công ty mẹ giữ vai trò chủ đạo và là đầu mối trung gian để các đơn vị thành viên có thể tham gia phối kết hợp bình đẳng với nhau cùng có lợi, đẩy mạnh sự hỗ trợ, liên kết giữa các khối vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải. Phát huy sức mạnh tổng thể từ các doanh nghiệp thành viên để tham gia triển khai các dự án lớn nhằm tăng cường sức mạnh, sức cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường.