Cảng Đà Nẵng giữ đà tăng trưởng, khẳng định vị thế ở khu vực miền Trung

20/04/22 12:07 AM

Ngày 19/04/2022, tại TP.Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 96.458.912 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP và các quan khách.

Tại Đại hội, Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty cho biết thêm, kết quả kinh doanh năm 2021 có sự tăng trưởng vượt phần lớn là do những đường lối chính sách của Ban Lãnh Đạo Cảng Đà Nẵng, lấy khách hàng là trọng tâm từ đó mở rộng thị trường, đặc biệt chú trọng đến các khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển logistics của vùng kinh tế Miền Trung nói riêng và vùng Hành lang kinh tế Đông Tây nói chung.

Ông Trần Lê Tuấn – TVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng phát biểu tại Đại Hội

Giai đoạn năm 2019-2021, các giải pháp về số hóa trong doanh nghiệp không ngừng được đẩy mạnh, mang đến sự chủ động trong công tác phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc. Sự ra đời của Eport là một bước tiến đột phá, thay đổi thói quen của người dùng, rút gắn thời gian làm thủ tục, tối ưu hóa được chi phí logistics. Cảng Đà Nẵng hoàn toàn thay đổi diện mạo khi ứng dụng cảng điện tử vào sản xuất, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, và gần như 100% dịch vụ container, khách hàng đều thực hiện trực tuyến qua mạng. Song song với việc đẩy mạnh số hóa trong doanh nghiệp, Cảng Đà Nẵng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các công đoạn để thực hiện cổng container tự động, xe container giao nhận vào ra cảng không dừng. Hệ thống tự động nhận dạng số container và ghi nhận tình trạng container bằng camera được triển khai tại các trạm xuất nhập tàu và tại cổng ra vào, hướng đến tự động hóa hoàn toàn quy trình giao nhận hàng tại cổng, quản trị tổng thể theo dữ liệu tập trung, liên thông các đơn vị, phòng ban. Nhờ sớm triển khai các giải pháp số hóa từ trước đại dịch, Cảng Đà Nẵng đã hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2022, cùng với việc đẩy mạnh số hóa, Cảng Đà Nẵng cũng ý thức được rằng việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng của Cảng Tiên Sa là điều rất cần thiết. Vì vậy dự kiến trong năm nay, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, và thiết bị được đẩy mạnh hơn nữa và đặc biệt cũng trong năm 2022 sẽ triển khai và xây dựng khu bãi depot 20 hecta tại Hòa Vang thành Trung tâm Logistics của miền Trung và Tây Nguyên, đồng hành với thành phố theo nghị quyết 43-NQ/TW của bộ chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như phù hợp chủ trương chung của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng phát biểu tại Đại Hội.

Trong mục tiêu chung dài hạn của Công ty, Cảng Đà Nẵng định hướng phát triển hướng tới là một Cảng thân thiện với môi trường (Green Port), theo 2 trụ cột: khai thác cảng và dịch vụ logistics ngoài cảng. Công tác khai thác cảng bao gồm: chuyên khai thác tàu Container, tàu khách du lịch và tàu hàng khô có trọng tải lớn; Khai thác dịch vụ logistics ngoài cảng bao gồm: kinh doanh kho bãi, kho CFS, kho ngoại quan, trung tâm phân phối hàng hóa. Trong những năm sắp đến Công ty sẽ tập trung xây dựng, không ngừng mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022; Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2021 và dự kiến chi trả trong năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Đại hội chúc mừng ông Trần Lê Tuấn và ông Nguyễn Hoài An với cương vị là thành viên hội đồng quản trị của Cảng Đà Nẵng.

Đối với Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024: Đại hội đã tiến hành bầu lại ông Trần Lê Tuấn tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty; bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài An làm Thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Vũ Quyết Thắng.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong các năm qua, Cảng Đà Nẵng vô cùng vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua yêu nước ngành Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-2020 cùng những danh hiệu, phần thưởng khác từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Cảng Đà Nẵng trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Cảng Đà Nẵng và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Cảng Đà Nẵng