Cảng Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

21/06/19 7:00 AM

Ngày 19/06/2019, tại TP.Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam, đại diện của Công ty TNHH WanHai Việt Nam, các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty. Đại hội có sự tham dự 86 người, chiếm 97,53% tổng số vốn điều lệ.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch 2019. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng 2019 và Báo cáo nhiệm kỳ 2014-2018, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Báo cáo kết thúc 2014-2018, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng – Ông Trần Lê Tuấn báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác dịch vụ Container, phát triển dịch vụ trọn gói logistic door-to-door đến khách hàng.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Chủ Tịch HĐQT-Q.Tổng Giám Đốc – Ông Trần Lê Tuấn phát biểu, năm 2018 Công ty đã dành thắng lợi trong việc đạt được kết quả chỉ tiêu đề ra với tổng doanh thu 718,092 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 147 tỷ đồng.Kết quả này thành công nhờ những đường lối chính sách của Cảng Đà Nẵng, lấy khách hàng là trọng tâm từ đó mở rộng thị trường, đặc biệt chú trọng đến các khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu nằm trên tuyến hành lan kinh tế đông tây, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển logistics của vùng kinh tế miền trung nói riêng và vùng hành lan kinh tế đông tây nói chung, đúng với sứ mạng mà Cảng Đà Nẵng đã đề ra.

Cũng trong Đại hội lần này, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành  thủ tục miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 và tiến hành bầu ra các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

+ Ông Lê Quảng Đức

+ Ông Phan Bảo Lộc

+ Ông Nguyễn Quang Dũng

+ Ông Vũ Quyết Thắng

+ Bà Nguyễn Thị Yến

Ông Trần Lê Tuấn tiếp tục giữ vai trò là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Tổng Giám Đốc công ty cổ Phần Cảng Đà Nẵng.

Và cũng tại Đại hội lần này, đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 với các thành viên như sau:

+ Bà Phan Thị Nhị Hà

+ Bà Trần Thị Kiều Oanh

+ Ông Nguyễn Quang Phát

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Cảng Đà Nẵng trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Cảng Đà Nẵng và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Cảng Đà Nẵng