Cảng Hải Phòng chi 196,2 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Ngày 26/8, CTCP Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán PHP – sàn HNX) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Cảng Hải Phòng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9.

Với 326,96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 196,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất của Cảng Hải Phòng là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP chiếm 92,56%, tương đương 302,6 triệu cổ phiếu PHP. Như vậy, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ nhận về gần 181,6 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức của PHP.

Mặc dù ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm Công ty CP Cảng Hải Phòng đều có mức tăng trưởng cao, thậm chí cao nhất so với kế hoạch đề ra cũng như kết quả thực hiện cùng kỳ.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của Cảng Hải Phòng đạt 628 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi 202,2 tỷ đồng, tăng 27%.

Tính chung nửa đầu năm, doanh thu thuần của PHP đạt 1.146,7 tỷ đồng, lãi ròng đạt 375,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 33,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản PHP đạt gần 6.071 tỷ đồng, tăng 4,47% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền các khoản tương đương tiền tăng 48,8% lên 238,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8,9% lên 418 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 36,5% lên 86 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả giảm nhẹ xuống 1.145,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, cổ phiếu PHP ở mức 28.000 đồng/CP, giá trị vốn hóa đạt hơn 9.154 tỷ đồng.