Cảng Hải Phòng đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự bất ổn của nền kinh tế, chính trị thế giới; sự cạnh tranh thị phần gay gắt trong khu vực, bằng những giải pháp linh hoạt, Cảng Hải Phòng vẫn ghi nhận tăng trưởng; đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hơn 2.500 lao động.

Truyền hình Hải Phòng