Cảng Hải Phòng đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động

16/01/23 1:52 PM

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự bất ổn của nền kinh tế, chính trị thế giới; sự cạnh tranh thị phần gay gắt trong khu vực, bằng những giải pháp linh hoạt, Cảng Hải Phòng vẫn ghi nhận tăng trưởng; đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hơn 2.500 lao động.

Truyền hình Hải Phòng