Cảng Hải Phòng thông báo và đề nghị các khách hàng đến làm việc tại Cảng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19