Cảng Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/22 6:47 PM

Sáng ngày 28/4/2022, tại trụ sở công ty (số 8A Trần Phú, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Công ty.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, Cảng Hải Phòng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cạnh tranh thị phần và giá cước cảng biển trong khu vực diễn ra gay gắt. Tuy nhiên với sự quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo kịp thời của thành phố Hải Phòng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan quản lý Nhà nước và đặc biệt là sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Cảng Hải Phòng đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng. Tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch và ghi nhận sự tăng trưởng cao so với kết quả thực hiện năm 2020.

Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại hội nghị

Cụ thể, Sản lượng hợp nhất của Công ty tăng 5,7% (hàng container tăng 9,7%), doanh thu tăng 12,8% và đặc biệt lợi nhuận trước thuế tăng 22,8% so với năm 2020. Thị phần của Cảng Hải Phòng (bao gồm cả Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ) trong khu vực Hải Phòng tăng trưởng, năm 2021 chiếm 49,8% (tăng 4,1% so với năm 2020). Công ty xây dựng kế hoạch chi phí và kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm tiết kiệm tối đa. Qua đó, mặc dù các chỉ tiêu tăng trưởng nhưng chi phí sản xuất kinh doanh giảm so với kế hoạch đề ra. Tình hình trật tự trị an được giữ vững. Thu nhập, đời sống của cán bộ công nhân viên toàn Cảng được đảm bảo và ổn định.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021; Tờ trình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022; Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu; Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ.

Các cổ đông đã tham gia biểu quyết đạt 99,97% số phiếu tán thành với những nội dung được báo cáo tại Đại hội; thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát biểu bế mạc Đại hội

Năm 2021 đã khép lại, đánh dấu một năm với nhiều thách thức và khó khăn. Nhưng bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất, tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên Cảng Hải Phòng đã vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó. Trong thời gian tới, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên CTCP Cảng Hải Phòng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua; nhưng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết, sức sáng tạo và tinh thần đổi mới của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục tiến mạnh, tiến chắc đến những mục tiêu mà ĐHĐCĐ và Công ty đã đặt ra.

Cảng Hải Phòng