Cảng Hải phòng triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động phục vụ công tác bầu cử

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã triển khai các công việc nhằm đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc khội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được trang hoàng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc khội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vinh dự được lựa chọn là Khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bầu cử đại biểu Quốc khội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đặc thù là đơn vị khai thác cảng có địa bàn trải rộng, hàng ngày số lượt người đến thực hiện các thủ tục giao dịch lớn, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và khách hàng an toàn và hiệu quả trong duy trì hoạt động SXKD, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid -19 của Công ty đã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch. Ngày từ các đợt dịch đầu tiên các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên phối hợp nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch điển hình là sản xuất 550 mặt nạ chống giọt bắn, pha chế 150l nước sát khuẩn, thiết kế pano khẩu hiệu tuyên truyền…

Sản phẩm máy xịt rửa tay tự động do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cảng sản xuất chế tạo

Để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt bùng phát thứ tư trùng vào thời điểm tổ chức hoạt động chính trị lớn là cuộc Bầu cử đại biểu Quốc khội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cảng Hải Phòng đã phối hợp nghiên cứu và triển khai sản xuất máy xịt rửa tay tự động để lắp đặt tại địa điểm bầu cử và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Trao tặng máy xịt rửa tay tự động tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Đến ngày 21/5/2021, trước ngày bầu cử 2 ngày các máy xịt khử khuẩn tự động đã được lắp đặt tại Văn phòng Công ty phục vụ công tác bầu cử đồng thời trao tặng các đến đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng.