Cảng Hải Phòng vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3 và quý I năm 2021

Quý I/2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhưng Cảng Hải Phòng đã đưa ra nhiều biện pháp tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, thu nhập và đời sống của CBCNV toàn Công ty được nâng cao.

Sản lượng hàng hóa thông qua toàn Cảng trong tháng 3 và quý I năm 2021 có sự tăng trưởng như sau:

Hàng ngoài container quý I đạt 1,573 triệu tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng container nội địa: Tháng 3, sản lượng container tại Chùa Vẽ thực hiện 32.426 teu, đạt 115,8% kế hoạch và tăng 7,8% so với cùng kỳ. Quý I/2021 thực hiện 84.483 teu, tăng 17,6% so với quý I/2020.

Hàng container xuất nhập khẩu: Trong tháng 3/2021 lượng hàng trên mỗi chuyến tàu tại Cảng Tân Vũ có xu hướng tăng trưởng mạnh. Sản lượng tháng 3 thực hiện 94.439 teu, đạt 109,8% kế hoạch, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Quý I thực hiện 262.279 teu, tăng 15,6% so với quý I/2020.

Hàng nhập Ô tô: Là mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh từ đầu năm, đặc biệt trong tháng 3. Sản lượng tháng 3 thực hiện 6.456 xe, tăng 68,8% so với tháng 2 và tăng 36,3% so với cùng kỳ. Sản lượng quý I đạt 13.776 xe, tăng 35,2% so với quý I/2020.

Trong quý I, tổng sản lượng hàng hóa toàn Công ty đạt 7,126 triệu tấn vượt 4% kế hoạch và bằng 114,1% so với cùng kỳ; dự kiến doanh thu đạt 440,715 tỷ đồng vượt 3,18% kế hoạch và bằng 120,2% so với năm 2020 ; Phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn Cảng.

Lượng tàu qua Cảng Hải Phòng trong tháng 3 đạt 217 tàu bằng 110,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng cả quý I đạt 585 tàu vượt 15,6% so với quý I năm 2020. Với luồng hàng hải khu vực Hải Phòng đã có công bố về độ sâu chuẩn tắc (-7,0m) nên các hãng tàu đều tăng lượng hàng nhập xuất trên mỗi chuyến, đặc biệt đối với mặt hàng container.

Đến hết quý I/2021, Dự án bến số 3 và số 4 cảng quốc tế tại Lạch Huyện đã hoàn thành toàn bộ các bước chuẩn bị đầu tư như: Thỏa thuận tuyến bến; Thẩm định thiết kế cơ sở; Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giải pháp phòng cháy và chữa cháy thiết kế cơ sở; Lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án vào ngày 29/4/2021.

Cảng Hải Phòng