Cảng Hậu Giang đón tàu nước ngoài có trọng tải 13.000 tấn

Truyền hình Cần Thơ