Cảng Hoàng Diệu về đích sớm, hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2022

6/12/22 5:17 PM

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Hoàng Diệu được duy trì ổn định bất chấp những khó khăn, thách thức của thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa trong nước và thế giới. Tính đến hết ngày 05/12/2022, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Cụ thể, chỉ tiêu Sản lượng của công ty hoàn thành trước thời hạn 26 ngày đạt 5.681.027 tấn (100,02% kế hoạch). Dự kiến tổng sản lượng thông qua năm 2022 sẽ đạt 6.030.000 tấn (106,2% kế hoạch năm). Chỉ tiêu Doanh thu hoàn thành trước thời hạn 01 tháng. Dự kiến Tổng doanh thu năm 2022 sẽ đạt 418 tỷ (109,4% kế hoạch năm). Đặc biệt, kết thúc quý III/2022, Cảng Hoàng Diệu đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận năm (54 tỷ) sớm trước 03 tháng. Dự kiến đến hết năm 2022 lợi nhuận của Cảng Hoàng Diệu sẽ đạt 60 tỷ đồng (111,1% kế hoạch năm).

Cảng Hoàng Diệu là một trong ba bến cảng của Cảng Hải Phòng, là bến cảng hàng đầu khu vực phía Bắc về khai thác các mặt hàng tổng hợp, hàng dự án công trình quốc gia với 9 cầu cảng, tổng chiều dài 1.385m, có khả năng tiếp nhận các tàu đến 50.000 DWT, là bến cảng duy nhất có hệ thống đường sắt kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước.

Trong thời gian tới, Cảng Hoàng Diệu sẽ được thực hiện di dời để phục vụ phát triển thành phố theo quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cảng Hải Phòng đang lên kế hoạch, đánh giá phương án tiếp nhận các loại hàng tổng hợp tại các bến cảng trực thuộc và các bến cảng trong hệ thống của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phù hợp với lộ trình di dời Cảng Hoàng Diệu, qua đó đảm bảo bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền lợi của khách hàng và an sinh xã hội cho người lao động.

Cảng Hải Phòng