Cảng Quy Nhơn tổ chức chương trình đào tạo về quản trị công ty

2/04/24 2:05 PM

Nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ nhân viên (CB-NV) về quản trị công ty, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các giải pháp quản trị, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Securities) tổ chức khóa đào tạo trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2024.

Khóa đào tạo thu hút gần 50 học viên tham dự, bao gồm Ban Điều hành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty và nhân viên, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc.

Trong hai ngày đào tạo, các học viên được chia sẻ và hướng dẫn các nội dung cơ bản về quản trị đối với công ty đại chúng, cơ cấu, chức năng của cổ đông, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành. Các học viên cũng được hướng dẫn và chia sẻ về các chế độ báo cáo và công bố thông tin, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong công ty, các giải pháp phòng chống rủi ro, v.v.

Đặc biệt, các học viên có cơ hội trao đổi trực tiếp với đơn vị đào tạo về những câu hỏi và tình huống thực tế trong quá trình làm việc. Nhờ đó, các học viên nhận được các giải đáp và chia sẻ cách giải quyết thiết thực, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản quản trị nội bộ của Cảng Quy Nhơn.

Kết thúc khóa đào tạo, lãnh đạo Cảng Quy Nhơn đánh giá khóa học đã đạt được mục tiêu đề ra. Các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản trị công ty, công bố thông tin và các giải pháp quản trị. Qua đó, Cảng Quy Nhơn hướng đến việc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hoàn thiện công tác quản trị và quảng bá hình ảnh của công ty đến các nhà đầu tư.