Cảng Sài Gòn Quý 2 lãi hơn 139 tỷ đồng tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021, với doanh thu đạt thuần đạt 376,6 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 60% so với cùng kỳ 2020. Trong khi đó, chi phí giá vốn tăng ở mức thấp hơn, tăng 45% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tới 86,5% đạt gần 160 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 36,5% lên 42,5%.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận

Đáng chú ý, Cảng Sài Gòn ghi nhận 26 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 7,5 tỷ đồng, phần lãi này đến từ lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Thị Vải (tăng 324 triệu đồng), Công ty TNHH Korea express Cảng Sài Gòn (tăng 612 triệu đồng) và Công ty LD Dịch vụ Container Quốc tế CSG – SSA (SSIT, tăng 32,62 tỷ đồng).

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020 lên hơn 30,7 tỷ đồng do chi phí nhân viên quản lý tăng 7,7 tỷ đồng đồng thời chi phí dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi cũng tăng 12,1 tỷ đồng.

Chốt quý II, Cảng Sài Gòn báo lãi sau thuế hơn 139 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cảng Sài Gòn đạt hơn 693 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 281 tỷ đồng và 237 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 111% và 155%.

Năm 2021, Cảng Sài Gòn lên kế hoạch doanh thu mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 270 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, SGP đã hoàn thành 58% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Giá Cổ phiếu Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán SGP) ngày 27/7 ở mức giá 28.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 6.164 tỷ đồng.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh 6 tháng của Cảng Sài Gòn rất đáng ghi nhận. Nhất là khi vừa căng mình ra chống dịch, bảo vệ người lao động vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, CBCNV cảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, phục vụ xếp dỡ các thiết bị có yêu cầu về kỹ thuật và an toàn ở mức cao như các cánh quạt điện gió, các toa xe cho tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên)….