Cảng Tân Thuận với “3 tại chỗ” phòng chống dịch Covid 19

Trần Minh Trung/Cảng Sài Gòn