‘Cảng thông minh’ giúp xử lý, đóng gói hàng hoá trong thời gian ngắn

Cảng Thiên Tân (Trung Quốc) vừa nâng cấp hệ thống quản lý tối tân, nhằm mang lại hiệu quả trong quy trình đóng gói và vận chuyển hàng hoá.

Zing